Strona główna arrow Kalibracja


Aktualności


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium wzorcujące

Regularne wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych oraz pozostałych urządzeń do badania materiałów zapewnia wysoką jakość Państwa produktów i usług. Kalibracja gwarantuje dokładne ustalenie zależności między wzorcowanym obiektem, a wzorcem i tym samym buduje zaufanie do wyników Państwa pracy.

Rosnąca globalizacja wymaga, aby na całym świecie zagwarantowana była porównywalność realizowanych pomiarów. Coraz istotniejszą rolę odgrywa zapewnienie spójności pomiarowej Państwa wyposażenia do wzorców jednostek miar, utrzymywanych przez Narodowe Instytuty Metrologiczne. Spójność pomiarową własnego wyposażenia mogą Państwo zapewnić przez jego regularne wzorcowanie w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Firma Zwick Polska – Service posiada w swoich strukturach Laboratorium Wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w dziedzinie wzorcowania siły, wydłużenia i twardości. Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Do pobrania:

- Certyfikat Akredytacji (pdf)

- Zakres Akredytacji (pdf)